Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2009:5 Rikkärrsinventering i Örebro län 2005-2007

Rikkärr är myrar vilka tillförs och påverkas av mineralhaltigt vatten från omgivande marker eller från källflöden. De är ofta mycket artrika och en lång rad specialiserade arter är beroende av rikkärr för sin existens. Ett stort antal (>160) rikkärrsarter är upptagna på den nationella rödlistan. I syfte att ta fram ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med att skydda och bevara rika kärrmiljöer i Örebro län, genomfördes en rikkärrsinventering 2005-2007 inom ramen för det nationella åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. Av cirka 440 fältbesökta områden klassades 181 objekt som rikkärr.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_5&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss