Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2009:40 Blackstaåns avrinningsområde Samt Frösvidalsån och Tysslingen - Miljösituationen i sjöar och vattendrag

Länsstyrelsens arbete med vattenmiljöfrågor har intensifierats under senare år, bland annat genom införandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Mycket ny information om våra vatten och avrinningsområden samlas in, sammanställs och bedöms. Detta faktablad har tagits fram för att sprida information till allmänheten, kommunerna, jordbrukare och andra som verkar inom Blackstaåns avrinningsområde. Faktabladet ger en översiktlig beskrivning av miljösituationen i avrinningsområdet. Här redovisas även resultaten från Länsstyrelsens vattenprovtagningar 2007-2008 i Blackstaån, Frösvidalsån och Tysslingens utlopp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_40&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss