2009:4 Inventering av liten havstulpanlav

Liten havstulpanlav Thelotrema suecicum är en mycket sällsynt och hotad lavart som endast är känd från ett fåtal lokaler i landet. Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för att långsiktigt bevara förekomsten. I Örebro län hittades arten redan 1888 på lokalen Gropadalen i Askersunds kommun och där finns den kvar ännu idag. En inventering i Gropadalen utfördes under 2008 för att kartlägga artens utbredning där, samtidigt som en bedömning gjordes av eventuella hot och lämpliga åtgärder på lokalen för att gynna arten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_4&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss