2009:32 Tillsynsprojekt om avfallshantering Sammanställning av resultat och erfarenheter från ett projekt i Örebro län under 2007

Länsstyrelsen i Örebro län har under 2007 tillsammans med länets kommuner utfört ett tillsynsprojekt beträffande avfallshantering. Tillsynsprojektet har bedrivits inom ramen för Länsstyrelsens tillsynsvägledning av kommunernas miljötillsyn. Åtgärden var även beslutad av Örebro läns miljömålsråd som en prioriterad åtgärd för att nå uppsatta delmål under perioden 2005-2010. Projektets syfte var bl.a. att främja en avfallshantering som är miljömässigt lämplig och uppfyller lagstiftningen inom området. Vidare var syftet att kontrollera vart farligt avfall tar vägen. Målen med projektet var att i den mån det behövs, bidra till att företagen i länet får en bra hantering av avfall och att få en samlad bild över vart farligt avfall tar vägen från berörda företag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_32&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss