Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2009:27 Kiselalger i 29 vattendrag i Örebro län 2008

Kiselalger tillhör de viktigaste primärproducenterna i rinnande vatten. De finns i ett stort antal arter, varav många har speciella krav på miljön de lever i. Kiselalger kan därför användas som indikatorer på vattnets kvalitet. Naturvårdsverket har tagit fram bedömningsgrunder (SNV Handbok 2007:4) för hur kiselalger i vattendrag kan användas för att statusklassificera vattendrag i enlighet med vattenförvaltningsförordningen. Bedömningsgrunderna bedömer vattnets påverkan från näringsämnen och organiska föroreningar samt från försurning. För att öka kunskapen om miljötillståndet i Örebro läns vatten, lät länsstyrelsen under 2008 undersöka kiselalger i 29 vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_27&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss