2009:21 Växtplankton i 25 sjöar i Örebro län 2007-2008-statusbedömning av miljötillståndet

Rapporten redovisar resultaten från växtplanktonundersökningar i 25 sjöar i Örebro län. Undersökningarna genomfördes under 2007 och 2008. Med hjälp av resultaten klassificerades också sjöarnas näringsstatus och försurningsgrad i enlighet med Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder (SNV Handbok 2007:4). Av de 25 undersökta sjöarna klassades näringsstatusen som hög i 13 sjöar, god i 9 sjöar, måttlig i två sjöar och otillfredsställande i en sjö. Vad det gäller försurning/surhet bedömdes samtliga sjöar i undersökningen uppvisa förhållanden som, enligt bedömningsgrunderna, ligger ”nära neutrala”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_21&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss