Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2009:18 Fiskundersökningar i 18 vattendrag och 3 sjöar i Örebro län 2008

De tre provfiskade sjöarna bedöms ha god status. 15 av vattendragen bedöms ha hög, god eller måttlig status. Ett vattendrag bedöms ha otillfredsställande status. Ett vattendrag bedöms ha dålig status. Ett vattendrag bedöms inte p.g.a. att det troligen är naturligt fisktomt. Syftet med undersökningarna är att bedöma eventuell inverkan av försurning eller annan påverkan på fiskbestånd. Undersökningarna utgör också underlag för statusbedömning för berörda vattenförekomster, effektkontroll i de vatten som kalkats och där åtgärder utförts enligt programmet ”Biologisk återställning i kalkade vatten”. Resultaten från undersökningarna används även i uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_18&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss