Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2009:13 Övervakning av rödlistade växter och svampar - årsrapport 2006

Sedan 2002 samarbetar Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS) om floraövervakning. Floraövervakningen innebär att intresserade botaniker runtom i länet besöker och inventerar växtplatser med rödlistade och regionalt hotade arter. Länsstyrelsen samordnar arbetet och erbjuder reseersättning till floraövervakarna. Rapporten redovisar resultaten för floraövervakningen 2006 då 62 tidigare kända lokaler för arterna cypresslummer, dvärglummer, kalkbräken, majviva, rödlånke, storfryle och ängsgentiana besöktes. Inventeringsresultaten utgör bland annat ett viktigt underlag när beslut ska fattas i olika typer av naturvårds- och planeringsärenden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_13&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss