Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2008:46 Inventering av fladdermöss i Örebro län 2006 och 2007. Kompletteringar till 2005 års inventering

Fladdermöss är en fascinerande artgrupp som ofta lever i människans närhet och som både engagerar och ibland även väcker starka känslor. Resultaten från inventeringarna i den här rapporten ingår i en kartläggning av fladdermusfaunan i Örebro län. Under 2005 gjordes en bred inventering över hela länet då 57 utvalda lokaler besöktes. Resultaten visade på flera artrika lokaler i länet, ofta knutna till äldre herrgårdsmiljöer. 2005 års inventering finns redovisad i rapporten ”Ignell H., 2006. Inventering av fladdermöss i Örebro län 2005. Länsstyrelsen i Örebro län, publ.nr 2006: 19”. I syfte att bredda och fördjupa kunskapen så gjordes därför ytterligare eftersök av fladdermöss under 2006 och 2007. Resultaten från dessa inventeringar redovisas i denna rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_46&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss