2008:8  Risk- och sårbarhetsrapport

Länsstyrelsen i Örebro län har under drygt tre år arbetat med en samlad inriktning av säkerhetsarbetet i länet där kommunernas risk- och sårbarhetsarbete har prioriterats. Länets 12 kommuner har nu väl genomarbetade risk- och sårbarhetsanalyser, krisledningsplaner, pandemiplaner och IT-säkerhetsplaner. Det är inte planerna i sig som varit det viktigaste utan processen bakom varje plan. Att göra en risk- och sårbarhetsanalys i en kommun har tagit mellan sex och nio månader. Alla aktörer som kan bli inblandade i en kommuns krisledningsarbete har varit med i processen. Underifrånperspektivet har varit ledordet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_8&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss