Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2008:34 Inventering av skalbaggar vid Bålby gård och Lillängen i Laxå kommun 2007

Under sommaren 2007 genomfördes en inventeringen av skalbaggar på ädellövträd, med fokus på lind, vid Bålby gård och Lillängen vid Hasselfors i Laxå kommun. Arbetet gjordes inom åtgärdsprogrammet för skalbaggar på skogslind. Totalt insamlades och artbestämdes 217 arter, där 212 är skalbaggar, två getingar och tre klokrypare. Sju av de funna skalbaggsarterna återfinns i den nationella rödlistan och av dessa hade Bålby och Lillängen fem vardera. Fällorna vid Lillängen gav flest arter men det var Bålby som fick högst poäng med avseende på ovanliga och hotade arter. Av skalbaggarna var sex arter tidigare inte funna i landskapet Närke.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_34&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss