2008:29 Flodpärlmussla i Örebro län - regionalt åtgärdsprogram 2006-2010

Flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera, har de senaste 100 åren försvunnit från drygt en tredjedel av de vattendrag i Sverige där den tidigare har funnits. Idag är arten klassad som sårbar i den svenska rödlistan vilket innebär att en långsiktig överlevnad inte är säkrad utan att åtgärder vidtas. I december 2004 fastställde Naturvårdsverket ett nationellt åtgärdsprogram för flodpärlmussla som är vägledande för insatserna för artens bevarande i Sverige under 2005-2010. Framtagandet av ett regionalt åtgärdsprogram för flodpärlmussla i Örebro län är ett led i Länsstyrelsens arbete med att förbättra villkoren för flodpärlmusslan och därmed också förutsättningarna att bevara arten i livskraftiga bestånd i Örebro län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_29&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss