2008:18 Lex Sarah i Örebro län 2006

Bestämmelsen Lex Sarah infördes i socialtjänstlagen (SoL)som ett led i regeringens nationella handlingsplan för äldrepolitiken (prop.1997/98:113) mot bakgrund av de brister som tidigare uppdagats inom äldreomsorgen. Lex Sarah hänger också samman med de tillägg som infördes i socialtjänstlagen året innan som tydliggör att socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet och att erforderlig personal med lämplig utbildning och erfarenhet ska finnas. Länsstyrelsen ser det som en central uppgift att följa hur kvalitetssystem fungerar och förbättrar och hur tillämpningen av Lex Sarah utvecklas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_18&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss