Riksinventering av vit stjälkröksvamp, Tulostoma niveum, 2004-2006 – En lägesrapport efter tre säsongers inventering

I åtgärdsprogrammet för bevarande av vit stjälkröksvamp, Tulostoma niveum, föreslogs en riksinventering för att förbättra kunskapsläget kring arten. I rapporten sammanfattas några preliminära resultat efter tre säsongers inventering (2004-2006). Arbetet fortsätter under 2007 och en revidering av åtgärdsprogrammet är planerad till 2008. Under inventeringen hittills har återfynd gjorts på ett flertal av de tidigare kända lokalerna för vit stjälkröksvamp. Cirka 20 av de gamla lokalerna har besökts och återfynd har gjorts på 15 av dessa. Dessutom har nyfynd väsentligen utökat artens utbredningsareal eftersom 10 nya lokaler har hittats. Nyfynden har skett på Gotland, i Västergötland och i Dalsland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_42&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss