2007:50 Inventering av förorenade områden vid verksamheter i drift

Rapporten redovisar resultaten av ett tillsynsprojekt som under 2007 genomfördes vid ett urval av Länsstyrelsens tillsynsobjekt för miljöfarlig verksamhet. Projektet innebar inventering och riskklassning av förorenade områden enligt Naturvårdsverkets MIFO-modell (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) vid 24 tillståndspliktiga anläggningar i länet. Inventeringsarbetet resulterade i sammanlagt 120 objekt som registrerats i Länsstyrelsens MIFO-databas. Sammanlagt 8 objekt tilldelades riskklass 1 (mycket stor risk), 30 objekt riskklass 2 (stor risk), 54 objekt riskklass 3 (måttlig risk) och 28 objekt riskklass 4 (liten risk). Resultatet kommer att användas som underlag vid länsstyrelsens prioritering inom det fortsatta tillsynsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_50&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss