2007:4 Kvinnor och män i politiken

Länsstyrelsen arbetar, med utgångspunkt i de nationella målen för jämställdhetspolitiken och länets jämställdhetsstrategi, med att främja utvecklingen mot ökad jämställdhet i länet. En viktig del i detta arbete är att synliggöra jämställdhetsläget i länet samt att följa upp de nationella målen för jämställdhet. Ett av dessa mål är att det ska råda en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. Det hävdas ofta att Sverige styrs av två stora maktblock: den ekonomiska makten och den politiska makten. I denna rapport ges en övergripande bild av jämställdheten i länets politiska makt: de folkvalda politikerna i kommuner och landsting.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_4&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss