2007:27  Brandhistorik i Örebro län - en dendrokronologisk studie

Brandhistoriken i 13 reservat i Örebro län undersöktes med hjälp av dendroekologisk metodik. 111 bränder daterades genom att datera 142 tvärsnitt och partiella tvärsnitt av stubbar och träd som skadats i tidigare skogsbränder. Till analysen lades en tidigare undersökning i Murstensdalen i västra delen av Örebro län (Niklasson; Karlsson 1997). Ur materialet kunde bränder dateras från år 1328 och fram till 1821. Från många lokaler var brandhistoriken under senare delen av 1700-tal och 1800-tal svår att rekonstruera pga. stark påverkan av skogsbruk. Trots denna brist är det dock klart att brandaktiviteten minskar någon gång under sent 1700-tal– tidigt 1800-tal. Samtliga bränder daterades i stubbmaterial, lågor eller torrakor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_27&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss