2007:24  Kartering av skyddsvärda ädla lövträd med höga naturvärden i drumlinområdet i Västernärke, Örebro län

Denna rapport redovisar resultatet från en kartering av värdefulla ädla lövträd inom ett cirka 50 km2 stort område av det riksintressanta drumlinområdet i Västernärke. Det karterade området omfattar stora delar av Hackvads församling, samt delar av Viby, Tångeråsa, Edsberg och Hardemo församlingar. Arbetet har gjorts inom ramen för åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd i kulturlandskapet av Länsstyrelsen i Örebro län och åtgärdsprogrammet för bevarande av läderbagge. Vid karteringen noterades grova och/eller ihåliga träd av ädla lövträd, huvudsakligen ek, ask, alm, lönn, lind, bok och kastanj. Karteringen utfördes till största delen under 2004, med kompletterande insatser under 2005 och 2006.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_24&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss