Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2007:16 Bottenfaunaundersökning i Norra Porrtjärnen 2006

Rapporten redovisar resultat från bottenfaunundersökningar i Norra Porrtjärn år 2006. Resultatet från undersökningarna i Norra Porrtjärn visar generellt inga tecken på försurningspåverkan. Strandzonen visar på ganska artrik fauna. Påträffade arter visar att årslägsta pH bör ligga väl över 5,5. Antalsmässig dominans av mycket tåliga arter, samt lågt sammanfattande index tyder på relativt hög halt av syrgastärande ämnen i vattnet. Flertalet av de arter som påträffats är vanliga i humösa sjöar. Typarter för vanliga näringsrika sjöar saknas. En trolig förklaring till faunasammansättning är därför att sjön är humös, med ett för sjötypen ovanligt högt pH. Prov från 4,8 meter visar på mycket artfattig fauna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_16&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss