2007:15  Natur- och kulturvärden längs Järleån

Järleån, som rinner mellan Norasjön och Väringen, är ett av Örebro läns större vattendrag. Ån och dess dalgång var från ungefär mitten av 1500-talet fram till 1900-talets början ett viktigt centrum för järnhantering. På flera platser längs vattendraget fanns då hyttor och hamrar som drevs av vattenkraften från Järleåns forsar. Av den en gång så betydande bruksverksamheten återstår idag bara lämningar. Dessa lämningar utgör dock viktiga kulturhistoriska värden som minner om den tid som en gång var. Även naturen i området har präglats av hanteringen av järn. Eftersom järnförädlingen krävde enorma mängder träkol avverkades mycket skog i området. Den intensiva bruksdriften har också påverkat trakten genom ett mycket hårt markutnyttjande i form av uppodling, slåtter och bete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_15&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss