2007:11  Bidrag till kulturmiljövård i Örebro län 2006

Varje år fördelar Länsstyrelsen statliga bidrag till kulturmiljövård i länet. Bidraget fördelas i huvudsak till vård och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Under 2006 fördelade Länsstyrelsen i Örebro län 10 375 000 kronor till olika projekt och satsningar i länet. Rapporten innehåller en sammanställning av 2006 års fördelade bidragsmedel samt en lista på samtliga bidragsobjekt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_11&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss