Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2006:61  Hällebräcka Saxifraga osloënsis i Örebro län - Inventering 2006

Under våren och sommaren 2006 inventerades den lilla rödlistade och fridlysta hällebräckan (Saxifraga osloënsis) i Örebro län. Inventeringen skedde på uppdrag av länsstyrelsen inom åtgärdsprogram för hotade arter Länsstyrelsen i Örebro ansvarar på uppdrag av Naturvårdsverket för att ta fram ett nationellt åtgärdsprogram för hällebräcka. Syftet med inventeringen var att kartlägga förekomsten av hällebräcka i Örebro län, genom att återbesöka tidigare kända lokaler för arten. Ett annat viktigt syfte var att ta reda på vilka lokaler som behöver åtgärdas för att hällebräckan ska kunna bevaras i länet på lång sikt. Inventeringen 2006 bekräftar att hällebräckan är vanligast i norra delen av Närke, medan arten verkar ha försvunnit eller minskar i antal på de sydliga lokalerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_61&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss