Stoppa läckan - En skrift om förluster av växtnäring från jordbruket i Örebro län

Lantbruket är en förutsättning för att vi i Örebro län ska kunna producera bra livsmedel, ha öppna landskap med biologisk mångfald och även uppnå de miljömål som riksdagen beslutat om. Du som lantbrukare är otroligt viktig för att vi ska kunna nå dessa mål. Men det går inte heller att blunda för att lantbruket måste bli bättre på att hushålla med näringsämnen, framför allt kväve och fosfor. Den här skriften handlar om vilka förluster av växtnäringsämnen från åkermark och jordbruksdrift vi har i Örebro län. Vi berättar också om hur näringsämnena fungerar i markens kretslopp. Och vad du som lantbrukare kan göra för att minska riskerna för förluster. Skriften Stoppa Läckan utgavs första gången för tio år sedan av Arbetsgruppen för Jordbrukets miljöfrågor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_62&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss