Länsstyrelsebroschyr

Länsstyrelsen har en unik ställning i det svenska demokratiska systemet. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och rege-ring, riksdag och centrala myndig-heter å den andra. Vi har till uppgift att föra ut och göra regeringspolitiken tydlig i länet. Omvänt ska vi återföra information om förhållandena i länet till regeringen. Länsstyrelsen är också en mång-sidig myndighet med ett brett ansvars-område som behandlar frågor som spänner över hela samhällsområdet. Här finns därför en mängd olika kompetenser: jurister, biologer, arkitekter, agronomer, jägmästare, miljövetare, ingenjörer, informatörer, arkeologer, socionomer, veterinärer, samhällsvetare, ekonomer med flera. Länsstyrelsen har ett särskilt upp-drag att skapa helhetslösningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Organisation

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_51&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss