2005:9 Klövhälsa hos nötkreatur

Denna broschyr är framtagen av Länsstyrelsen i Örebro län och ingår i en utbildningssatsning inom kompetensområdet Ökad djurvälfärd. Broschyren är fi nansierad av medel från det svenska LBUprogrammet som betalas gemensamt av EU och svenska staten. Klövohälsa är ett problem i många besättningar. Orsakerna till klövproblemen kan vara många och de kan yttra sig på fl era sätt. Men sammanfattningsvis är klövskador smärtsamt för djuren och de resulterar oftast i ett inkomstbortfall för djurhållaren. Klövsjuka djur har bland annat kortare livslängd, vilket innebär ökade rekryteringskostnader, nedsatt fruktsamhet, minskad mjölkavkastning, minskad tillväxt och större risk för att utveckla andra sjukdomar. Försummad klövvård är dessutom inte förenlig med svensk djurskyddslagstiftning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djurhållning
  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_9&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss