2005:41 Miljötillståndet i Örebro län, 2005

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över miljötillståndet i Örebro län. Kunskap om miljötillståndet i länet är viktig för att förstå behovet av miljöhänsyn i olika verksamheter och kunna prioritera åtgärder för att nå uppsatta miljömål. Rapporten bygger på miljöövervakningsdata, utsläppsdata, forskningsresultat och regional statistik samt det kunskapsunderlag som togs fram under arbetet med att anta de regionala miljömålen. Resultat från rapporten visar: Luftkvaliteten är generellt sett god i Örebro län. Länets sjöar och vattendrag är påverkade av övergödning och försurning, men flertalet vatten har en förhållandevis god vattenkvalitet. Jordbruksmark läcker näringsämnen till vatten. Åtgärder görs för att minska näringsläckaget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_41&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss