Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2005:33 Förebyggande arbete i Västmanlands och Örebro län för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld

Regeringen har avsatt 120 miljoner kronor till insatser för ungdomar som riskerar att utsättas för s k hedersrelaterat våld. Satsningen påbörjades den 1 juli 2003 och avses pågå t o m 2006. Ett led i denna satsning var att landets länsstyrelser i juni 2004 fick i uppdrag av Regeringen att ge stöd till förebyggande insatser som riktar sig till ungdomar som riskerar att utsättas för s k hedersrelaterat våld. Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro län beviljades vardera 1 miljon kronor för att ge stöd till förebyggande insatser. Denna rapport är en sammanställning över de 11 projekt som beviljats medel från de två länsstyrelserna. Länsstyrelserna anser det angeläget att sprida kunskap om de olika projekt som drivs för att förebygga att ungdomar inte utsätts för s k hedersrelaterat våld.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_33&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss