2005:31 Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län

Årsrapport 2003 Sedan 2002 samarbetar Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro Läns Botaniska Säll-skap (ÖLBS) kring floraövervakning av rödlistade växter och svampar. I arbetet in-går att inventera och följa utvecklingen för bestånd av hotade arter i vår flora. Av de ca 450 rödlistade arter av växter och svampar som återfinns i länet har 25 arter valts ut som prioriterade för övervakning. Av dessa väljs sedan ett mindre antal ut varje år, och dessa återinventeras därefter med intervall om ca fem år. Under 2003 besöktes 131 tidigare kända lokaler för i allt sex arter, nämligen fältgen-tiana, hartmansstarr, skogsklocka, ryl, bandnate och sumpviol. Dessutom besöktes ett fåtal lokaler för guckusko och granspira.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_31&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss