2004:38 Utsläpp av kväve och fosfor till vatten i Örebro län

Utsläpp av fosfor och kväve till vatten i Örebro län - En emissionsdatabas för vatten. Emissionsdatabasen för vatten (EDB-vatten) beskriver fosfor- och kväveutsläpp till vatten i Örebro län och även i delar utanför länet som tillhör Eskilstunaåns och Arbogaåns avrinningsområden. Punktkällor som industrier och avloppsreningsverk Enskilda avlopp Markläckage från jordbruksmark, skog, kalhyggen och annan mark. Atmosfäriskt nedfall av kväveföroreningar EDB vatten är ett viktigt verktyg i miljömålsarbetet och i genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten. Resultaten visar att det i området som omfattas av EDB-vatten släpps ut ca. 140 ton fosfor och 7000 ton kväve per år. De största utsläppen av fosfor och kväve sker i de befolkningstäta jordbruksområdena väster och söder om Hjälmaren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_38&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss