2004:22 Planera jämt - En checklista för jämställdhet i fysisk planering

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhetsperspektiv är en av flera viktiga frågor som både behöver uppmärksammas och införlivas med den kommunala planeringen. Den kommunala planeringen kan generellt betraktas som könsneutral sett från ett allmänhetsperspektiv, men är det inte. Planers direkta och indirekta påverkan på vår byggda miljö ger olika konsekvenser för män respektive kvinnor. Länsstyrelsen har regeringsuppdrag att bidra till en ökad jämställdhet i länet genom att i all verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor. Som ett led i detta arbete har en checklista för jämställd planering tagits fram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_22&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss