2003:26 Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Örebro län: Inventering 2003 och sammanställning av kända lokaler 1989-2003

Som en följd av Länsstyrelsens och Örebro universitets samarbete de senaste åren kring större vattensalamander, beslutade vi att under 2003 satsa på en stor länsinventering av arten. Under intensiva vårnätter i april till juni besöktes 156 områden i skilda miljöer runtom i länet. I dessa områden inventerades sammanlagt hela 530 småvatten. I rapporten presenteras, förutom resultaten från inventeringen 2003, även en sammanställning av samtliga nu kända 167 lokaler för större vattensalamander i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_26&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss