2002:23 Program för kulturmiljövård i Örebro län, del 3

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram består av tre delar. Del 3 Program för kulturmiljövård i Örebro län är själva programhandlingen. Programmet utgör den övergripande ramen för Länsstyrelsens kulturmiljövårdsarbete och vårt förhållande till andra organisationer som också arbetar med kulturmiljövård. Detaljutformningen av Länsstyrelsens årliga arbete styrs av vår verksamhets-planering och regleringsbrev, men också de händelser runt om i länet som direkt påverkar vårt arbete. Därför är programmet skrivet för att vara flexibelt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_23&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss