2001:24 Inventering av lavar i sex ekområden i västra Närke

En inventering av lavar i sex områden i västra Närke har gjorts. Uppdraget var att välja ut lämpliga träd, i första hand ek, i viss omfattning andra trädslag, för att eftersöka rödlistade lavar och dokumentera dessa. Rödlistade lavar förekom främst i de objekt där träden uppnått en relativt hög ålder. I Övriga objekt noterades i samtliga fall god tillgång på lavar tillhörande andra naturvärdeskateogrier.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_24&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss