1991:06 Större vattensalamander, Triturus cristatus laurenti i Örebro kommun

Den större vattensalamandern, Triturus cristatur lurenti, är enligt svensk lag fridlyst och förekommer i Skandinavien lokalt i gynnsamma områden. I örebro kommun finns ett litet antal lokaler där T. cristatus förekommer. Dessa, som efter en mindre inventering blivit kända, redovisas och behandlas i denna rapport. Rapportens huvudsakliga syfte är att till berörda myndigheter föreslå nödvändiga lokala skyddsåtgärder för bevarande av arten i Örebo kommun. För att förstå den större vattensalamaderns krav på levnadsmiljö krävs insikt i dess biologi och ekologi, varför även rapporten övergripande avser presentera grundläggande kända fakta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1991
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1991_06&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss