1981:26 III Nittälven - Landskapsvårdsplan avseende kanotleder i Örebro län

Målsättningen var att inventera och beskriva Nittälven som en kanotled samt föreslå förbättringsåtgärder såsom iordningsställande av rastplatser, dammpassager, upptagsplatser m m. Samtidigt är avsikten att minska slitaget på naturmiljön och skapa en arbetsreserv för beredskapsverksamheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1981
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1981_26&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss