Översiktlig naturinventering av Hallsbergs kommun

Föreliggande sammanställning är resultatet av en översiktlig naturinventering av Hallsbergs kommun. Inventeringen bygger på den inventering som gjordes 1971 (Öberg, T 1972 Översiktlig naturinventering av Hallsbergs kommun). Detta material har i denna revidering bearbetats och kompletterats och ett stort antal nya områden besöktes under sommaren 1976 och i någon mån 1977-78. Kartbilagan tillhörande rapporten går inte att ladda ner digitalt från hemsidan. Kontakta kontaktpersonen till höger för att få tillgång till kartan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1979
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Friluftsliv
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1979__2&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss