Stiftelser

Har du bildat en stiftelse? Här finns bland annat information om hur du registrerar och förvaltar den samt vilka lagar som gäller för stiftelser.

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt syfte. Den bildas genom att pengarna lämnas i ett gåvobrev, testamente, styrelseprotokoll eller liknande. Insamlingsstiftelser samlar in pengar efter ett upprop av stiftaren. En styrelse eller förvaltare har ansvaret för att ta hand om pengarna.

Det finns fem olika stiftelseformer:

  • vanliga stiftelser
  • insamlingsstiftelser
  • kollektivavtalsstiftelser
  • pensionsstiftelser
  • personalstiftelser.

Sök stiftelser i vår stiftelsedatabas

Du kan söka efter befintliga stiftelser i Länsstyrelsens stiftelsedatabas.

Stiftelsedatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur registrerar jag en stiftelse?

När du har bildat en stiftelse ska du anmäla den för registrering hos Länsstyrelsen, som också har tillsyn över stiftelser.

Anmälan om registrering skickar ni till Länsstyrelsen senast sex månader efter det att stiftelsen bildades. Stiftelser som ska utöva näringsverksamhet måste registreras innan näringsverksamheten påbörjas. Det är stiftelsens styrelse eller förvaltare som anmäler stiftelsen för registrering.

Hur förvaltar jag en stiftelse?

När du förvaltar en stiftelse behöver du följa stiftelseförordnandet och relevant lagstiftning. Reglerna ser lite olika ut för stiftelser och insamlingsstiftelser samt pensions- och personalstiftelser.

Det är ett krav att lämna in årsredovisning.

Hur avvecklar och avregistrerar jag en stiftelse?

En stiftelse kan upphöra eller behöva avvecklas av olika anledningar.

E-tjänst

Beställa registreringsbevis

Du kan beställa registreringsbevis för en eller flera stiftelser i vår e-tjänst (registreringsbeviset kostar 225 kronor):

Länsstyrelsen förvaltar och betalar ut stöd/bidrag från nedanstående fonder.

Från följande fond kan du ansöka om stöd/bidrag för 2018.

 

Albert Anderssons fond

"Lämna bidrag och understöd till verkligt behövande barn i   

  Norrbottens län"

____________________________________________

 

August Petterssons från Skara understödsfond

"Lämna bidrag och understöd åt fattiga och mindre 

 bemedlade, välartade barn boende i Norrbottens län"

(Denna fond går ej att söka ifrån förrän år 2020)

 

Gustav Björkmanssons fond

"För behövande i Norrbottens län"

(Denna fond går ej att söka ifrån förrän år 2020)

 

J.A och Hanna Boströms fond

"Stöd till svårt sjuka barnmantalsskrivna i Norrbottens län för

  sådant som inte bekostas av det allmänna. Bidrag kan även

  ges till anhörigas omkostnader vid barns sjukdom"

(Denna fond går ej att söka ifrån förrän år 2021)

 

Ansökan

Albert Anderssons fondPDF

Ansökningarna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 april 2018. Bidragsutbetalningar sker under maj-juni 2018.

Information

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län