• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för bostäder

Sök bidrag som privatperson för att energieffektivisera ditt hus eller för att som organisation bygga eller renovera bostäder.

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Du som äger och bor i ett småhus som värms upp med el eller gas kan ansöka om att få bidrag för att genomföra vissa energieffektiviserande åtgärder.

Stöd till bostäder för äldre

Vill du bygga eller renovera bostäder för äldre personer? Eller göra fastigheten lättare att bo i för äldre? Då kan du ansöka om bidrag för det.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Det går inte längre att söka stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Du som har fått beslut om stöd ansöker om utbetalning när åtgärden är färdig. Länsstyrelsen följer upp och utvärderar stödet.

Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

Det går inte att söka stöd till hyresbostäder och bostäder för studerande. Du som har fått beslut om stöd ansöker om utbetalning när åtgärden är färdig. Länsstyrelsen följer upp och utvärderar stödet.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss