Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

LOVA logga

Syftet med LOVA-bidraget är att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som minskar transporten av kväve och fosfor till havet, vilket orsakar övergödning i sjöar och vattendrag.

Kronoberg är ett inlandslän men flera åar har betydande delar av sina avrinningsområden i länet, vilket gör att åtgärder i inlandet även får effekter på havet. Projekten tar sikte på en förbättrad havsmiljö men de lokala effekterna på sjöar och vattendrag är minst lika viktiga.

LOVA-projekt

Nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. I vissa fall går det att söka upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka sorters projekt som kan få stöd har dessutom ökat. LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

Detta får LOVA-bidraget användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Ansökan om LOVA-bidrag

Sista ansökningsdag för 2020 är den 31 januari 2020. LOVA-ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter tillgång på medel och angelägenhetsgrad.

Blankett

Ansökan (och slutredovisning) görs till Länsstyrelsen på blanketter som finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Den underskrivna ansökningsblanketten kan du skanna in och skicka digitalt tillsammans med bilagorna till kronoberg@lansstyrelsen.se.

Blanketten ska även skickas i Excel-format.

Projektkatalog med alla LOVA-projekt

Havs- och vattenmyndigeten har tagit fram en projektkatalog med avslutade och pågående projekt som utförs i hela landet. Vi lägger löpande in alla våra LOVA-projekt i katalogen.

Gå gärna in och låt dig inspireras!länk till annan webbplats

Kontakt