• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Anmäl bristande djurhållning

Misstänker du att ett djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen.

Du kan göra en anonym anmälan om du vill via telefon. Du kan inte vara anonym om du anmäler via e-post. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen.

Kontakt

Djurskydd

Telefon 010-223 76 00

Måndag 13.00-15.00
Tisdag-torsdag 9.30-12.00, 13.00-15.00
Fredag 9.30-12.00, 13.00-14.00

Öppettider från och med vecka 26 till och med vecka 33:
Måndag-fredag 9.00-12.00

E-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

Tänk på att du inte kan vara anonym om du anmäler via e-post.