Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Du som är ägare till ett flerbostadshus, vill genomföra en renovering och samtidigt satsa på energieffektivisering kan få bidrag för 30 till 50 procent av energieffektiviseringsåtgärderna.

Stödet stängs 31 december 2021

I statens budget för 2022 har riksdagen beslutat att avveckla stödet till energieffektivisering i flerbostadshus.

Detta innebär att det bara är ansökningar som kommit in senast den 31 december 2021 som kommer att kunna handläggas och godkännas av Länsstyrelsen. Ansökningar om stöd som redan har godkänts kommer att betalas ut.

Civilutskottets betänkande på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om stöd till energieffektivisering för flerbostadshus

Länsstyrelsen handlägger stödet men du ansöker om stöd hos Boverket.

Vem kan söka?

Stödet kan ges till:

  • fastighetsägare
  • innehavare av tomträtt
  • ägare av byggnad som tillhör någon annan än fastighetsägaren.

Stöd kan ges till åtgärder i byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Vad kan du få stöd för?

Du kan få stöd för merkostnader för energieffektiviseringsåtgärder som leder till att energiprestandan i byggnaden förbättras. Exempel på åtgärder du kan söka stöd för är:

  • tilläggsisolering av fasad eller tak
  • effektivare ventilationssystem
  • installation av värmepump.

Stöd kan ges med högst 50 procent av de stödberättigande merkostnaderna. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent.

Villkor för att kunna få stödet

Stöd kan ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år. En certifierad energiexpert ska godkänna den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för investeringar som ansökan avser.

Ansök innan åtgärden påbörjas

Du kan inte få stöd för en energieffektiviseringsåtgärd som har påbörjats innan Länsstyrelsen har tagit emot din ansökan. En åtgärd anses påbörjad när bindande beställning av åtgärden skrivs på eller när de faktiska bygg- och installationsarbeten inleds beroende på vilket som inträffar först.

När investeringen är genomförd ska energiexperten intyga att åtgärderna har utförts, vilka merkostnaderna blev och vilken energieffektivisering som beräknats ha uppnåtts.

På Boverkets webbplats hittar du alla villkor och mer information om stödet.

Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt