Utvärdering av kalkning i Kalmar läns målvattendrag

I den här rapporten har effekterna av kalkning i länets målvattendrag utvärderats genom att sammanställa och analysera tillgänglig vattenkemisk och biologisk data per målvattendrag. Rapporten innehåller också information angående åtgärdsområden för kalkning, tid för kalkstart/avslut, kalkdoser samt kalknings och provtagningsmetodik. I rapporten återfinns också en statistisk jämförelse mellan kalkade och okalkade målvattendrag med avseende på vattenkemiska och biologiska parametrar. Kalkningen i Kalmar län har utgått från försurade sjöar. Till dessa sjöar har sedan målvattendrag anslutits.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_15&context=36