Naturvärdesbedömning av kustnära miljöer i Kalmar län

Under de senaste 10 åren har länsstyrelsen låtit genomföra flera olika marina inventeringar, för att öka kunskapen om de kustnära miljöerna. I den här rapporten presenterar vi en analys av marina naturvärden i områden där aktuell data över vegetation och fisk funnits tillgänglig. Analysen bygger på en metod som under 2016-2017 utarbetats för att bl a användas inom det nationella arbetet med grön infrastruktur. För att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer som särskilt stora värden för djur- och växtarter kan biotopskydd vara ett verktyg, och kan inrättas av både länsstyrelse och kommuner. Vi belyser detta i rapporten, som en möjlighet i vår gemensamma långsiktiga förvaltning av dessa miljöer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_04&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss