Vildbin och andra skyddsvärda insekter på sandmarker längs Nybroåsen

Under säsongerna 2012 och 2013 inventerades åtta sandiga lokaler utmed Nybroåsen i Kalmar län på vildbin och andra skyddsvärda insekter. Huvudsakligen genomfördes inventeringen genom att insekter eftersöktes i fält med håvning och slaghåvning men också ett mindre antal fönsterfällor användes. I fokus för inventeringen låg solitära bin och andra gaddsteklar, men även andra grupper som har höga krav på sandmarker som till exempel marklevande och fytofaga skalbaggar, skinnbaggar samt vissa flugfamiljer. Totalt noterades 512 insektsarter och av dessa återfinns inte mindre än 94 på den svenska rödlistan över hotade arter. Ytterligare ett 40-tal arter har tidigare varit rödlistade eller är att betrakta som sällsynta och särskilt skyddsvärda.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_15&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss