Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Elprovfiske 2013 - Undersökning av 25 lokaler i Kalmar län

Inom ramen för Länsstyrelsen i Kalmar läns kalkeffektuppföljning och regionala miljöövervakning gjordes sommaren 2013 standardiserade elprovfisken på 25 lokaler i 18 vattendrag. En lokal hade tidigare aldrig undersökts. Fokus har legat på förekomst av öring och dess beståndsutveckling med syftet att utifrån resultatet kunna utläsa miljöpåverkan på fiskbestånd och vattendrag samt vara underlag för bedömning av ekologisk status. Den torra och varma sommaren påverkade vattenflödet i många vattendrag, vilket kan ha haft en negativ påverkan på fisksamhället. Lågt vattenstånd i kombination med hög vattentemperatur kan ha lett till ökad dödlighet. Trots att elfiskena utfördes i slutet av september var flödena fortfarande låga i några åar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_05&context=36