Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bottenfauna i Kalmar län 2012

Årets bottenfaunaundersökning har omfattat åtta lokaler i rinnande vatten och 13 lokaler i sjölitoraler. Elva lokaler har undersökts på Kalmar läns fastland och tio på Öland. De senare har framförallt undersökts i syfte att få en allmän kunskap om bottenfaunan i de speciella miljöerna. Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. En bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Dessutom har bedömningar gjorts av försurningspåverkan och organisk/eutrofierande påverkan enligt Naturvårdsverkets rapport 4913. Naturvärdet har bedömts enligt naturvärdesindex (Nilsson et al 2001).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_07&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss