Nätprovfiske i Kalmar län 2010

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2010 standardiserade nätprovfisken i tolv sjöar. Flertalet av de provfiskade sjöarna hade fiskbestånd med fungerande reproduktion vilket indikerar goda vattenkemiska förhållanden. I Virkesjön och Mosjön var emellertid vissa årskullar av mört svaga, vilket skulle kunna innebära att försurning tidvis påverkar fisken. Syrebristen uppstår i flera sjöar, främst under temperatursprångskiktet. Denna typ av störning uppkommer sommartid när språngskiktet trycks nedåt. Syret minskar gradvis i den minskande vattenvolymen då organiskt material bryts ned och återställs först då sjön omblandas helt. Syrebrist under temperatursprångsskiktet noterades i Mosjön, Sidlången och Flaken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_04&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss