Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag – hur användbara är kunskapsunderlagen för miljömålsuppföljning?

Rapporten vänder sig i första hand till personer verksamma inom kulturmiljövård, naturvård och vattenförvaltning på centrala myndigheter, länsstyrelser, länsmuseer och kommuner – särskilt till dem med engagemang för vattendrag och miljömål. Resultaten är av intresse för såväl allmänhet, politiker och tjänstemän/-kvinnor, även om rapporten huvudsakligen utformats med tanke på den senare målgruppen. Enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag ska kulturmiljövärden i/vid sjöar och vattendrag bevaras. Men hur går det egentligen, bevaras värdena? Kan länsstyrelsernas befintliga kunskapsunderlag användas för uppföljning av miljömålet? Och hur har underlagen egentligen fångat upp de vattenanknutna kulturmiljövärdena? Det är några av de frågor som besvaras i den här rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_15&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss