Faktablad. Miljöfarlig verksamhet - Tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9 kapitel

Prövning av tillstånd för miljöfarlig verksamhet handläggs av Länsstyrelsen (Lst), men lämnas sedan över för slutgiltig bedömning och beslut till en s.k. miljöprövningsdelegation (MPD) som finns tillförordnad inom varje länsstyrelse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__5&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss