Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Faktablad. Miljöfarlig verksamhet - Tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9 kapitel

Prövning av tillstånd för miljöfarlig verksamhet handläggs av Länsstyrelsen (Lst), men lämnas sedan över för slutgiltig bedömning och beslut till en s.k. miljöprövningsdelegation (MPD) som finns tillförordnad inom varje länsstyrelse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__5&context=36