Bottenfauna i Kalmar län 2010

Årets undersökning har omfattat tio lokaler i rinnande vatten och fyra lokaler i sjölitoral. Bedömning har gjorts av allmän ekologisk kvalitet, påverkan av näringsämnen, försurningspåverkan samt ekologisk status enligt Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder. Även bedömningar enligt Naturvårdsverkets rapport 4913 har beräknats och redovisas i kapitel 3.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_07&context=36